Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İnsan Kalbi

İnsan Kalbi

İnsan kalbi, kalp kası denilen özel çizgili kastan meydana gelmiş, içi boş olan ve kendiliğinden kasılma yeteneği olan, vücutta motor görevini üstlenmiş olan güçlü bir pompadır. Kalbin ana görevi kanın vücuda pompalanmasıdır. Aynı zamanda vücutta oluşan atıkların uzaklaştırılması, asit baz dengesinin sağlanması, vücut ısısını koruma, enzim ve hormonların gereken yerlere ulaştırılması gibi görevleri de yerine getirir.

İnsan kalbi dakikada 60-80 atmayla dakikada 5-35 litre, günde 9000 litre kan pompalar. Günde ortalama 100 bin defa, yılda 40 milyon kere, yaşam boyu 2,5 milyar defa atan kalp, hiç durmaksızın ortalama 8 bin ton kan pompalar. İnsan kalbi yetişkin erkekte 250-390 gram, kadında ise 200-280 gram arasında ağırlığa sahip olur.

Kalbin yeri göğüs boşluğunda akciğerlerin arasında, diyafram kası üzerinde, sternumun arka tarafında, 4-5-6. Costaeların arka tarafında, üçte biri orta çizginin sağ tarafında, kalan kısmı sol tarafında yer alır. Göğsün sol tarafına elinizi koyarsanız, kalbinizden gelen ses kulakçık ve karıncık arasında bulunan kapakçıkların açılıp kapanma sesidir. Temel olarak 4 kalp sesi bulunmaktadır. Bunların ikisi hissedilebilir. Diğer 2 ses için EKG cihazı kullanılması gerekir. İlk kalp sesi atriyo ventriküler kapakların sesidir. İkinci ses aort ve arteria pulmonaliste bulunan kapakların sesidir. Bu birinci ve ikinci ses arasında geçen süre kalbin kasılmasıdır. İkinci ve birinci arasındaki süre kalbin gevşemesidir.

İnsan kalbinin odacıkları


Kalp içinde 4 odacık bulunmaktadır.
  • Sağ kulakçık (Atrium dexter)
  • Sağ karıncık (Ventriculus dexter)
  • Sol kulakçık (Atrium sinister)
  • Sol karıncık (Ventriculus sinister)
Kalpte sağ ve sol bölümler birbirinden ayrıdır. İçi boş 4 bölümden oluşur. Kalbin sağı sağ kulakçıkla sağ karıncıktan oluşur ve burada oksijenden fakir venöz kan olur. Solda sol karıncıkla sol kulakçık bulunur ve burada oksijenden zengin arterial kan olur. Sol karıncık pompalama görevi nedeniyle diğer boşluklardan gelişkindir.

İnsan kalbinin kapakları


Kalpte 2 tane atriventriküler kapakla, 2 tane büyük damar kapakları vardır. Kulakçıklar ve karıncıklar arasında, karıncıklarla buradan çıkan damarlar arasında kapaklar vardır. Bunların görevi kanın tek yönde akmasını sağlar. Yani kanın geriye gitmesini önler.

Triküspit kapak: Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındadır.

Pulmoner kapak: Sağ karıncıkla akciğer arterin arasındaki sağ karıncıktan gelen kanın geriye gitmesini önleyen 3 tane yarım ay gibi kapaklardır.

Mitral kapak: Sol karıncıkla sol kulakçık arasındadır.

Aort kapak: Sol karıncıkla aort arasında yer alır. Bu kapağın görevi sol karıncıktan gelen kanın geriye dönmesini önler.

İnsan kalbinin damarları


Kalbin içinde kan dolu olsa da kalp bu kanla değil aort damarından gelen sağ ve sol kalp atardamarı ile beslenir. Bunlar 2 dal halinde olup, sonradan dallara ayrılır ve kalbi besler. Kalbin arkasını ve sağ karıncığını sağ koroner arter, ön yüzünü ve sol karıncığı sol ön inen arter, sol tarafını ve arkasını besleyende sirkumfleks arterdir. Bunların dışında sol ön arter ve sirkumfleks arterlerin dallandığı kısa sol ana arter bulunur. Sol ön arter kalbin üçte ikisine yakın bölümünü besler. Bu damarın tıkanması demek, çok fazla kas kitlesinin zarar görmesine ve ölüme neden olabilir. Sağ koroner arterde sinüs düğümüne kan verdiği için, tıkandığı zaman kalbin durması ve ritim bozukluğu görülebilir.

İnsan kalbinin tabakaları

Kalbin 3 tabakası bulunmaktadır. Dışarıdan içeriye doğru perikart, miyokart ile endokart olarak tanımlanır. Dıştaki perikart fibro seröz yapıdaki zardır. Zarla sürtünmeyi azaltan arada bir sıvı bulunur. Miyokart kalpteki kas dokusudur. Burası en kalın tabakadır. İç kısımdaki endokart ise tek katlı epitel hücrelerden meydana gelir. Bu tabaka içe uzantılar verir ve kalpte 4 kapağın temelinin meydana getirir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 12:04:59
İnsan Kalbi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İnsan Kalbi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İnsan Kalbi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada ...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşmasın...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur. Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara neden ...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçm...
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sor...
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, a...
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş olma...
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. ...
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi ...
Kalp Kanseri
Kalp Kanseri
Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağme...
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı vere...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı ...
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükler...
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi:”İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip ...
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kend...
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrah...
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğmalık kalp hastalığından ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış o...
Kalp Nerede
Kalp Nerede
Kalp Nerede, Kalp vücut için gerekli olan kanı vücuda pompalamayı sağlayan en önemli organımızdır. Göğüs kafesinin içinde yer alan kalp, hiç durmadan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024