İnsan Kalbi Özellikleri
13 Temmuz 2024

İnsan Kalbi Özellikleri

İnsan Kalbi

İnsan kalbi, kalp kası adı verilen özel bir çizgili kas yapısından oluşan, içi boş ve kendiliğinden kasılma yeteneğine sahip, vücutta motor görevi üstlenen güçlü bir pompadır. Kalbin ana görevi, kanın vücuda pompalanmasıdır. Bunun yanı sıra, vücutta oluşan atıkların uzaklaştırılması, asit-baz dengesinin sağlanması, vücut ısısının korunması, enzim ve hormonların gereken yerlere ulaştırılması gibi görevleri de yerine getirir.

Kalbin Fonksiyonları

İnsan kalbi dakikada 60-80 kez atarak dakikada 5-35 litre, günde 9000 litre kan pompalar. Günde ortalama 100 bin defa, yılda 40 milyon kere, yaşam boyu ise 2,5 milyar defa atan kalp, hiç durmaksızın ortalama 8 bin ton kan pompalar. Yetişkin bir erkekte kalp ağırlığı 250-390 gram, kadında ise 200-280 gram arasında değişir.

Kalbin Anatomik Yeri

Kalp, göğüs boşluğunda akciğerlerin arasında, diyafram kası üzerinde, sternumun arka tarafında, 4-5-6. kaburgaların arka tarafında, üçte biri orta çizginin sağ tarafında, kalan kısmı ise sol tarafında yer alır. Göğsün sol tarafına elinizi koyduğunuzda, kalbinizden gelen sesin kaynağı kulakçık ve karıncık arasındaki kapakçıkların açılıp kapanma sesidir. Temel olarak 4 kalp sesi vardır. Bunlardan ikisi hissedilebilirken, diğer iki ses için EKG cihazı kullanılması gerekir. İlk kalp sesi, atriyo-ventriküler kapakların sesidir. İkinci ses ise aort ve arteria pulmonaliste bulunan kapakların sesidir. Birinci ve ikinci ses arasındaki süre kalbin kasılması, ikinci ve birinci arasındaki süre ise kalbin gevşemesidir.

İnsan Kalbinin Odacıkları

Kalp, içinde 4 odacık bulundurur:
  • Sağ kulakçık (Atrium dexter)
  • Sağ karıncık (Ventriculus dexter)
  • Sol kulakçık (Atrium sinister)
  • Sol karıncık (Ventriculus sinister)
Kalpte sağ ve sol bölümler birbirinden ayrıdır. Sağ kulakçık ve sağ karıncık, oksijenden fakir venöz kanı taşır. Sol kulakçık ve sol karıncık ise oksijenden zengin arterial kanı taşır. Sol karıncık, pompalama görevi nedeniyle diğer boşluklardan daha gelişkindir.

İnsan Kalbinin Kapakları

Kalpte 2 atriyo-ventriküler kapak ve 2 büyük damar kapağı vardır. Kulakçıklar ve karıncıklar arasında, karıncıklarla buradan çıkan damarlar arasında kapaklar bulunur. Bu kapaklar, kanın tek yönde akmasını sağlar ve kanın geriye gitmesini önler.

Triküspit Kapak: Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındadır.

Pulmoner Kapak: Sağ karıncık ile akciğer arteri arasındadır ve sağ karıncıktan gelen kanın geriye gitmesini önler. Üç yarım ay şeklinde kapakçık içerir.

Mitral Kapak: Sol kulakçık ile sol karıncık arasındadır.

Aort Kapak: Sol karıncık ile aort arasında yer alır. Bu kapak, sol karıncıktan gelen kanın geriye dönmesini önler.

İnsan Kalbinin Damarları

Kalp, içindeki kanla değil, aort damarından gelen sağ ve sol kalp atardamarları ile beslenir. Bu damarlar, iki ana dal halinde olup sonradan dallara ayrılarak kalbi besler. Kalbin arkasını ve sağ karıncığını sağ koroner arter, ön yüzünü ve sol karıncığını sol ön inen arter, sol tarafını ve arkasını ise sirkumfleks arter besler. Bu damarların dışında, sol ön arter ve sirkumfleks arterlerin dallandığı kısa sol ana arter bulunur. Sol ön arter, kalbin üçte ikisine yakın bölümünü besler. Bu damarın tıkanması, büyük bir kas kitlesinin zarar görmesine ve ölüme neden olabilir. Sağ koroner arter, sinüs düğümüne kan sağladığı için tıkandığında kalbin durmasına ve ritim bozukluğuna yol açabilir.

İnsan Kalbinin Tabakaları

Kalbin üç tabakası vardır. Dıştan içe doğru sıralandığında, perikart, miyokart ve endokart olarak adlandırılır. Dıştaki perikart, fibroseröz yapıda bir zardır ve sürtünmeyi azaltan bir sıvı içerir. Miyokart, kalpteki kas dokusudur ve en kalın tabakadır. İçteki endokart ise tek katlı epitel hücrelerden oluşur. Bu tabaka içe uzantılar verir ve kalpte dört kapağın temelini oluşturur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Güncel

Kalp Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Kalp Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası

Kalp Masajı Nasıl Yapılır?

Kalp Masajı Nasıl Yapılır?

Kalp Deliği Belirtileri ve Tedavisi

Kalp Deliği Belirtileri ve Tedavisi

Kalp Çarpıntısı Neden Olur?

Kalp Çarpıntısı Neden Olur?

Kalp Kapakçığı Değişimi

Kalp Kapakçığı Değişimi

Kalp Krizi Nedenleri ve Tedavisi

Kalp Krizi Nedenleri ve Tedavisi

Kalpte Üfürüm Belirtileri ve Tedavisi

Kalpte Üfürüm Belirtileri ve Tedavisi

Kalbin Kapakları Nelerdir?

Kalbin Kapakları Nelerdir?

Kalp Damarları Türleri ve Özellikleri

Kalp Damarları Türleri ve Özellikleri

Kalbi Besleyen Damarlar

Kalbi Besleyen Damarlar