Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kalbi Besleyen Damarlar

Kalbi Besleyen Damarlar

Kalbi besleyen damarlar, kalbin yapısı ile ilgilidir. Kalp de aynı diğer organlarda olduğu benzeri hücrelerden meydana gelir ve oksijenlenmesi (Kanlanması) gerekmektedir. Her ne denli kalbin her dört odacığı kanla yoğun olsa bile kalp beslenmesini bizzat içerisinde yer alan kanla değil; aort damarından ayrılan sağlam ve sol koroner arterler aracılığı ile sağlar.

Koroner arterler aorttan 2 ana kol şeklinde çıkarlar: sağlam koroner atardamar (Right coronary artery ya da özetle RCA) ve sol ana koroner atardamar (Left coronary artery ya da özetle LCA). Sol ana koroner atardamar kısa bir mesafeden ardından 2'ye ayrılır: sol ön inen atardamar (Left anterior descending ya da özetle LAD) ve sirkumfleks atardamar (Circumflex artery ya da özetle Cx). Kalp aort damarının başlangıcından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner arterlerden" iştirak eden kan ile beslenir. Koroner arterlerden bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanaat veremez bunun sonucu olarak " enfarktüs " adı verilen ve ölümle sonuçlana bilen huzursuzluk meydana gelir. Kalbin kasılmasına "sistol" gevşemesine "diastol" denir.

Kalbin Kısımları


Yaş ilerledikçe kalbin ağırlığı ve büyüklüğü artar. Normal kalp yumruktan azıcık daha kocaman kas yapısında kuvvetli bir pompadır. Dört boşluktan meydana gelir. Üstte sağ kulakçık ve sol kulakçık olmak üzere iki kulakçık (Sağ atriyum ve sol atriyum), altta ise sağ ve sol olmak üzere iki karıncık (Sağ ventrikül ve sol ventrikül) bulunur. Organlardan iştirak eden ve oksijeni az meydana gelen (Kirli) kan toplardamarlar ile sağdaki kulakçığa dökülür. Buradan triküspid kapak aracılığı ile sağ taraftaki karıncığa geçer. Sağ karıncık oksijeni az kan, bu kanaat pulmoner kapaktan pulmoner atardamar aracılığı ile akciğerlere pompalar. Akciğerlere iştirak eden kan oksijenden zenginleşir. Oksijenden zenginleşen (Temiz) kan akciğer toplardamarları ile sol kulakçığa buradan da mitral kapak aracılığı ile sol karıncığa geçer. Sol karıncığa iştirak eden oksijenden zengin kan aort kapağından geçerek aort aracılığı ile tüm uzuvlara pompalanır.

Kalbin İkaz Sistemi


Kalp elektriksel bir uyarının kalp kası liflerine ulaşması sonucu olarak kasılır. Kalpte birtakım özel hücrelerle siniri liflerinden meydana iştirak eden ve cereyan akımlarını taşıyan bir yöntem vardır. Buna "ileti sistemi" denir. Spontane meydana iştirak eden bir uyarı bu mesaj sistemi tarafından kısa zamanda kalbin her köşesine ulaşır ve kalp kasının bir tüm olarak kasılmasını sağlar. Kalp, vücudun özerk siniri sistemine bağlı olmadan çalışabilen tek organıdır. Uyarılar sağlam kulakçıktaki bizzat kendine cereyan akımı üreten sinüs kulakçık düğümünden çıkar; kulakçıkların kasılmasını sağladıktan ardından kulakçık ve karıncık arasındaki bölgede yer alan kulakçık-karıncık düğümüne ulaşır. Oradan sinirsel demet adı verilen iletici liflerden geçer; Sinirsel demetin sağlam ve sol karıncıktaki dallarına dağılarak kalbin kas dokusuna (Miyokard) ulaşır ve tüm liflerin kasılmasına yöntem açar.

Kalbi Besleyen Damarlar (Koroner Atardamarlar)


Kalp de aynı diğer organla gibi hücrelerden meydana gelir ve kanlanması gereklidir. Her ne denli kalbin her dört odacığı kanla yoğun olsa bile kalp beslenmesini bizzat içerisinde yer alan kanla değil; aort damarından ayrılan sağlam ve sol koroner arterler aracılığı ile sağlar.

Koroner arterler aorttan 2 ana kol şeklinde çıkarlar: sağlam koroner atardamar (Right coronary artery ya da özetle RCA) ve sol ana koroner atardamar (Left coronary artery ya da özetle LCA) (Biçim 7). Sol ana koroner atardamar kısa bir mesafeden 2'ye ayrılır: sol ön inen atardamar (Left anterior descending ya da özetle LAD) ve sirkumfleks atardamar.
Son Güncelleme : 19.01.2024 01:42:58
Kalbi Besleyen Damarlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kalbi Besleyen Damarlar Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Kalbi Besleyen Damarlar"
Ben daha fazlasını bekliyordum
Demet . 15.11.2017
CEVAP YAZ
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada ...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşmasın...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur. Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara neden ...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçm...
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sor...
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, a...
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş olma...
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. ...
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi ...
Kalp Kanseri
Kalp Kanseri
Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağme...
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı vere...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı ...
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükler...
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi:”İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip ...
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kend...
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrah...
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğmalık kalp hastalığından ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış o...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024